Par vēlēšanām, politiku un aģitāciju

Vēstures mācību priekšmeta ietvaros pie manis vērsās Adrians Zutis, lai nointervētu vēl pirms 1.oktobra. Nolēmu šo interviju publiskot, padarot to pieejamu ikvienam.

𝐂𝐢𝐤 𝐠𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐬𝐚̄𝐤𝐚̄𝐭 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐞̄𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐤𝐮, 𝐯𝐚𝐢 𝐬𝐚𝐤𝐚̄𝐭 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐞̄𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐜𝐚𝐮𝐫 𝐠̧𝐢𝐦𝐞𝐧𝐢 𝐯𝐚𝐢 𝐩𝐚𝐭𝐬?

𝑃𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑘𝑢 𝑠𝑎̄𝑘𝑢 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒̄𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑡𝑠 1998.𝑔𝑎𝑑𝑎̄, 𝑘𝑎𝑑 𝑔𝑎̄𝑗𝑢 3.𝑘𝑙𝑎𝑠𝑒̄, 𝑙𝑎𝑖𝑘𝑎̄, 𝑘𝑎𝑑 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎̄𝑙𝑎 𝑏𝑖𝑗𝑎 𝐿𝑎𝑡𝑣𝑖𝑗𝑎𝑠 𝑖𝑒𝑠𝑡𝑎̄𝑠̌𝑎𝑛𝑎̄𝑠 𝑁𝐴𝑇𝑂. 𝐴𝑟𝑖̄ 𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑔̧𝑖𝑚𝑒𝑛𝑒 𝑏𝑖𝑗𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘𝑖 𝑢𝑛 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑒𝑑𝑟𝑖𝑠𝑘𝑖 𝑎𝑘𝑡𝑖̄𝑣𝑎.

𝐕𝐚𝐢 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐬𝐤𝐚̄ 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐚̄𝐣𝐚 𝐛𝐢𝐣𝐚 𝐬𝐤𝐚𝐢𝐝𝐫𝐚 𝐮𝐳𝐫𝐞𝐢𝐳 𝐯𝐚𝐢 𝐢𝐳𝐯𝐞𝐢𝐝𝐨𝐣𝐚̄𝐬 𝐢𝐥𝐠𝐚̄𝐤𝐚 𝐥𝐚𝐢𝐤𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐚̄?
𝑀𝑎𝑛𝑢𝑝𝑟𝑎̄𝑡, 𝑐𝑖𝑙𝑣𝑒̄𝑘𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎̄ 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑎̄𝑗𝑎 𝑏𝑎𝑙𝑠𝑡𝑎̄𝑠 𝑢𝑧 𝑘𝑎𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑙𝑣𝑒̄𝑘𝑎 𝑣𝑒̄𝑟𝑡𝑖̄𝑏𝑎̄𝑚. 𝑈𝑛 𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑝𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑎 𝑚𝑢̄𝑠𝑢 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑒𝑐𝑖̄𝑔𝑎̄ 𝑑𝑧𝑖̄𝑣𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑚𝑎̄. 𝑀𝑎𝑛 𝑢𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑖 𝑔̧𝑖𝑚𝑒𝑛𝑒𝑖 𝑏𝑢̄𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎𝑠 𝑣𝑒̄𝑟𝑡𝑖̄𝑏𝑎𝑠 𝑖𝑟 𝑛𝑒𝑎𝑡𝑘𝑎𝑟𝑖̄𝑔𝑎 𝑢𝑛 𝑏𝑟𝑖̄𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑡𝑣𝑖𝑗𝑎 𝑢𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑣𝑖𝑒𝑠̌𝑢 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑑𝑎 𝑘𝑎̄ 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑖̄𝑔𝑎̄ 𝑣𝑎𝑙𝑠𝑡𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑢̄𝑠𝑢 𝑣𝑎𝑙𝑠𝑡𝑖̄, 𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑖̄ 𝑣𝑒𝑖𝑑𝑜𝑗𝑖𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑢 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘𝑜 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑎̄𝑗𝑢.

𝐊𝐚̄ 𝐩𝐢𝐞𝐫𝐞𝐝𝐳𝐞 𝐚𝐠𝐫𝐚̄𝐤 𝐞𝐬𝐨𝐭 𝐑𝐢̄𝐠𝐚𝐬 𝐒𝐤𝐨𝐥𝐞̄𝐧𝐮 𝐝𝐨𝐦𝐞𝐬, 𝐍𝐚𝐭𝐚̄𝐥𝐢𝐣𝐚𝐬 𝐃𝐫𝐚𝐮𝐝𝐳𝐢𝐧̧𝐚𝐬 𝐠̧𝐢𝐦𝐧𝐚̄𝐳𝐢𝐣𝐚𝐬 𝐒𝐤𝐨𝐥𝐞̄𝐧𝐮 𝐩𝐚𝐫𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚, 𝐋𝐚𝐭𝐯𝐢𝐣𝐚𝐬 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚̄𝐭𝐞𝐬 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐮 𝐩𝐚𝐝𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐮𝐧 𝐋𝐚𝐭𝐯𝐢𝐣𝐚𝐬 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐮 𝐚𝐩𝐯𝐢𝐞𝐧𝐢̄𝐛𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐳𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐚𝐦 𝐧𝐨𝐝𝐞𝐫 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐤𝐚̄?

𝑆𝑘𝑜𝑙𝑎𝑠 𝑢𝑛 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑗𝑢 𝑙𝑎𝑖𝑘𝑎̄ 𝑖𝑒𝑔𝑢̄𝑡𝑎̄ 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑒𝑑𝑧𝑒 𝑠𝑘𝑜𝑙𝑒̄𝑛𝑢 𝑢𝑛 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑢 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎̄𝑐𝑖𝑗𝑎̄𝑠 𝑛𝑜𝑑𝑒𝑟, 𝑡𝑎𝑐̌𝑢 𝑖𝑒𝑚𝑎𝑛̧𝑎𝑠 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑎𝑠𝑚𝑒𝑠 𝑖𝑟 𝑗𝑎̄𝑡𝑢𝑟𝑝𝑖𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑝𝑎̄𝑟𝑡𝑟𝑎𝑢𝑘𝑡𝑖 𝑝𝑖𝑙𝑛𝑣𝑒𝑖𝑑𝑜𝑡 𝑣𝑖𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑧𝑖̄𝑣𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑖𝑘𝑎̄.
𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎̄ 𝑣𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑒̄𝑟 𝑙̧𝑜𝑡𝑖 𝑎𝑡𝑠̌𝑘̧𝑖𝑟𝑎𝑠, 𝑘𝑢𝑟𝑎̄ 𝑖𝑒𝑝𝑟𝑖𝑒𝑘𝑠̌𝑒̄𝑗𝑖𝑒 𝑠𝑎𝑠𝑛𝑖𝑒𝑔𝑢𝑚𝑖 𝑣𝑎𝑖 𝑝𝑎𝑛𝑎̄𝑘𝑢𝑚𝑖 𝑚𝑎𝑧 𝑛𝑜𝑠𝑎𝑘𝑎. 𝑆̌𝑎𝑗𝑎̄ 𝑣𝑖𝑑𝑒̄ 𝑣𝑖𝑠𝑠 𝑠𝑎̄𝑘𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑗𝑎𝑢𝑛𝑎. 𝑇𝑎̄ 𝑖𝑟 𝑙̧𝑜𝑡𝑖 𝑚𝑎𝑖𝑛𝑖̄𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑑𝑒, 𝑘𝑢𝑟𝑎̄ 𝑣𝑖𝑠𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑣𝑠𝑡𝑎𝑟𝑝𝑒̄𝑗𝑎̄ 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒̄ 𝑢𝑛 𝑠𝑖𝑛𝑒𝑟𝑔̧𝑖𝑗𝑎̄.

𝐕𝐚𝐢 𝐚𝐭𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐩𝐢𝐫𝐦𝐚̄𝐬 𝐯𝐞̄𝐥𝐞̄𝐬̌𝐚𝐧𝐚𝐬, 𝐤𝐚𝐝 𝐯𝐚𝐫𝐞̄𝐣𝐚̄𝐭 𝐛𝐚𝐥𝐬𝐨𝐭. 𝐊𝐚̄𝐝𝐚𝐬 𝐛𝐢𝐣𝐚 𝐬𝐚𝐣𝐮̄𝐭𝐚𝐬?
𝑁𝑒𝑎𝑡𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠, 𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑣𝑒̄𝑙𝑒̄𝑠̌𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑏𝑖𝑗𝑎 𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎̄𝑠, 𝑏𝑒𝑡 𝑠̌𝑘̧𝑖𝑒𝑡, 𝑘𝑎 𝑡𝑎̄𝑠 𝑏𝑖𝑗𝑎 𝑆𝑎𝑒𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑣𝑒̄𝑙𝑒̄𝑠̌𝑎𝑛𝑎𝑠, 𝑘𝑢𝑟𝑎̄𝑠 𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑙𝑖̄𝑗𝑜𝑠. 𝑆𝑎𝑗𝑢̄𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑖𝑗𝑎 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑙𝑎̄𝑗𝑜𝑠̌𝑎𝑠, 𝑗𝑜 𝑎𝑝𝑧𝑖𝑛𝑎̄𝑗𝑜𝑠, 𝑘𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑢 𝑝𝑎𝑡𝑠 𝑙𝑒𝑚𝑡 𝑠𝑎𝑣𝑢 𝑙𝑖𝑘𝑡𝑒𝑛𝑖. 𝑇𝑎̄𝑝𝑒̄𝑐 𝑎𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎̄𝑗𝑢 𝑎𝑟𝑖̄ 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠𝑏𝑖𝑒𝑑𝑟𝑢𝑠 𝑎𝑘𝑡𝑖̄𝑣𝑖 𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑙𝑖̄𝑡𝑖𝑒𝑠.

𝐄𝐬𝐚𝐭 𝐝𝐳𝐢̄𝐯𝐨𝐣𝐢𝐬 𝐜𝐚𝐮𝐫𝐢 𝐯𝐢𝐬𝐚𝐢 𝐚𝐭𝐣𝐚𝐮𝐧𝐨𝐭𝐚̄𝐬 𝐋𝐚𝐭𝐯𝐢𝐣𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐬𝐤𝐚𝐣𝐚𝐢 𝐯𝐞̄𝐬𝐭𝐮𝐫𝐞𝐢. 𝐊𝐚̄ 𝐦𝐚𝐢𝐧𝐢̄𝐣𝐚̄𝐬 𝐉𝐮̄𝐬𝐮 𝐩𝐫𝐢𝐞𝐤𝐬̌𝐬𝐭𝐚𝐭𝐬 𝐩𝐚𝐫 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐤𝐮, 𝐤𝐚𝐝 𝐚𝐤𝐭𝐢̄𝐯𝐢 𝐬𝐚̄𝐤𝐚̄𝐭 𝐩𝐢𝐞𝐝𝐚𝐥𝐢̄𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐭𝐚𝐣𝐚̄?
𝐴𝑔𝑟𝑎̄𝑘 𝑠̌𝑘̧𝑖𝑡𝑎, 𝑘𝑎 𝑑𝑧𝑖̄𝑣𝑒̄ 𝑣𝑖𝑠𝑠 𝑖𝑟 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑘𝑎̄𝑟𝑠̌𝑖. 𝐽𝑎 𝑘𝑎𝑢𝑡 𝑘𝑜 𝑣𝑒̄𝑙𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑠𝑛𝑖𝑒𝑔𝑡 𝑣𝑎𝑖 𝑝𝑎𝑣𝑒𝑖𝑘𝑡, 𝑡𝑎𝑑 𝑖𝑟 𝑗𝑎̄𝑑𝑎𝑟𝑎! 𝑉𝑒̄𝑙 𝑚𝑎𝑛 𝑘𝑙̧𝑢̄𝑑𝑎𝑖𝑛𝑖 𝑠̌𝑘̧𝑖𝑡𝑎, 𝑘𝑎, 𝑗𝑎 𝑣𝑒̄𝑙𝑒̄𝑠𝑖𝑒𝑠 𝑖𝑧𝑑𝑎𝑟𝑖̄𝑡 𝑘𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑢, 𝑡𝑎𝑑 𝑣𝑖𝑠𝑎 𝑎𝑝𝑘𝑎̄𝑟𝑡𝑒̄𝑗𝑎̄ 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑒𝑑𝑟𝑖̄𝑏𝑎 𝑎𝑡𝑏𝑎𝑙𝑠𝑡𝑖̄𝑠 𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑙𝑖̄𝑑𝑧𝑒̄𝑠 𝑡𝑜 𝑖𝑧𝑑𝑎𝑟𝑖̄𝑡. 𝑆𝑎𝑝𝑟𝑎𝑡𝑢, 𝑘𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎̄ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̄𝑡𝑒 𝑖𝑟 𝑐𝑖𝑡𝑎̄𝑑𝑎 𝑢𝑛 𝑛𝑎𝑣 𝑡𝑖𝑘 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑘𝑎̄𝑟𝑠̌𝑎. 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑘𝑎̄ 𝑣𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑙̧𝑎𝑢𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑘𝑎𝑖 𝑢𝑧 𝑑𝑎𝑟𝑏𝑜𝑠 𝑝𝑎̄𝑟𝑏𝑎𝑢𝑑𝑖̄𝑡𝑢 𝑑𝑜𝑚𝑢𝑏𝑖𝑒𝑑𝑟𝑢 𝑎𝑡𝑏𝑎𝑙𝑠𝑡𝑢. 𝐽𝑜 𝑣𝑎𝑖𝑟𝑎̄𝑘 𝑔𝑟𝑖𝑏𝑒̄𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑣𝑒𝑖𝑘𝑡, 𝑗𝑜 𝑣𝑎𝑖𝑟𝑎̄𝑘 𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑢 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑠𝑘𝑖 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑧𝑒̄𝑠 𝑢𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑏𝑢̄𝑡 𝑝𝑎𝑡 𝑎𝑝𝑚𝑒𝑙𝑜𝑠. 𝑇𝑎̄𝑝𝑎𝑡 𝑗𝑎̄𝑟𝑒̄𝑘̧𝑖𝑛𝑎̄𝑠, 𝑘𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑘𝑎̄ 𝑖𝑟 𝑠𝑎𝑙𝑖̄𝑑𝑧𝑖𝑛𝑜𝑠̌𝑖 𝑣𝑖𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑖𝑒𝑔𝑢̄𝑡 𝑖𝑒𝑛𝑎𝑖𝑑𝑛𝑖𝑒𝑘𝑢𝑠, 𝑗𝑜 𝑘𝑎̄𝑑𝑎𝑚 𝑏𝑢̄𝑠𝑖 𝑝𝑎̄𝑟𝑔𝑎̄𝑗𝑖𝑠 𝑐𝑒𝑙̧𝑢, 𝑠𝑎̄𝑘𝑜𝑡 𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎𝑠 𝑔𝑟𝑒𝑖𝑧𝑠𝑖𝑟𝑑𝑖̄𝑏𝑎𝑠 𝑢𝑛 𝑏𝑒𝑖𝑑𝑧𝑜𝑡 𝑎𝑟 𝑏𝑖𝑧𝑛𝑒𝑠𝑎 𝑢𝑛 𝑛𝑎𝑢𝑑𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒̄𝑚. 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑘𝑎̄ 𝑝𝑎𝑠̌𝑎𝑚 𝑗𝑎̄𝑐𝑒̄𝑟𝑡 𝑠𝑎𝑣𝑠 𝑐𝑒𝑙̧𝑠̌ 𝑐𝑎𝑢𝑟𝑖 𝑏𝑖𝑒𝑧𝑜𝑘𝑛̧𝑖𝑒𝑚 𝑢𝑛 𝑑𝑧̌𝑢𝑛𝑔𝑙̧𝑖𝑒𝑚. 𝐵𝑒𝑡 𝑠̌𝑒𝑖𝑡 𝑗𝑎̄𝑎𝑡𝑐𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠𝑖̄𝑏𝑎𝑠: 1) 𝑘𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑛𝑜𝑔𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎, 𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑑𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑡𝑖𝑝𝑟𝑎̄𝑘𝑢 𝑢𝑛 2) 𝑛𝑎𝑣 𝑠𝑣𝑎𝑟𝑖̄𝑔𝑖, 𝑐𝑖𝑘 𝑟𝑒𝑖𝑧𝑒𝑠 𝑘𝑟𝑖̄𝑡𝑖, 𝑠𝑣𝑎𝑟𝑖̄𝑔𝑖, 𝑐𝑖𝑘 𝑝𝑖𝑒𝑐𝑒𝑙𝑖𝑒𝑠.

𝐊𝐚̄ 𝐤𝐥̧𝐮𝐯𝐚̄𝐭 𝐩𝐚𝐫 𝐳𝐞𝐦𝐤𝐨𝐩𝐢̄𝐛𝐚𝐬 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐣𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐝𝐨𝐦𝐧𝐢𝐞𝐤𝐮?

𝑃𝑖𝑟𝑚𝑠 𝑡𝑎𝑚 𝑏𝑖𝑗𝑢 𝑣𝑎𝑑𝑖̄𝑗𝑖𝑠 𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑢 𝑎𝑝𝑣𝑖𝑒𝑛𝑖̄𝑏𝑢, 𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑟𝑎̄𝑑𝑎̄𝑗𝑖𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑝𝑒̄𝑡𝑛𝑖𝑒𝑘𝑢 𝑢𝑛 𝑝𝑖𝑙𝑑𝑖̄𝑗𝑖𝑠 𝑎𝑟𝑖̄ 𝑎𝑢𝑔𝑠𝑡𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑟𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑎̄𝑘𝑢𝑚𝑢𝑠. 𝑀𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎̄𝑙𝑎̄ 𝑑𝑧𝑖̄𝑣𝑒 𝑏𝑖𝑗𝑎 𝑙̧𝑜𝑡𝑖 𝑐𝑖𝑒𝑠̌𝑖 𝑠𝑎𝑖𝑠𝑡𝑖̄𝑡𝑎 𝑎𝑟 𝑖𝑧𝑔𝑙𝑖̄𝑡𝑖̄𝑏𝑎𝑠 𝑗𝑎𝑢𝑡𝑎̄𝑗𝑢𝑚𝑖𝑒𝑚. 𝑇𝑎̄𝑝𝑒̄𝑐 𝑙𝑖𝑘𝑢𝑚𝑠𝑎𝑘𝑎𝑟𝑖̄𝑔𝑖 𝑎𝑟𝑖̄ 𝑚𝑎𝑛𝑖 𝑘𝑎̄ 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑜𝑚𝑛𝑖𝑒𝑘𝑎 𝑢𝑧𝑑𝑒𝑣𝑢𝑚𝑖 𝑢𝑛 𝑑𝑎𝑟𝑏𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑎̄𝑘𝑢𝑚𝑖 𝑖𝑟 𝑡𝑖𝑒𝑠̌𝑖 𝑠𝑎𝑖𝑠𝑡𝑖̄𝑡𝑖 𝑎𝑟 𝑖𝑧𝑔𝑙𝑖̄𝑡𝑖̄𝑏𝑎𝑠 𝑢𝑛 𝑧𝑖𝑛𝑎̄𝑡𝑛𝑒𝑠 𝑗𝑎𝑢𝑡𝑎̄𝑗𝑢𝑚𝑖𝑒𝑚 𝑍𝑒𝑚𝑘𝑜𝑝𝑖̄𝑏𝑎𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑗𝑎̄, 𝑗𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑗𝑎𝑖 𝑝𝑎𝑑𝑜𝑡𝑎 𝐿𝑎𝑡𝑣𝑖𝑗𝑎𝑠 𝐵𝑖𝑜𝑧𝑖𝑛𝑎̄𝑡𝑛̧𝑢 𝑢𝑛 𝑡𝑒ℎ𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔̧𝑖𝑗𝑢 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎̄𝑡𝑒 (𝑖𝑒𝑝𝑟𝑖𝑒𝑘𝑠̌ – 𝐿𝐿𝑈), 𝑀𝑎𝑙𝑛𝑎𝑣𝑎𝑠 𝐾𝑜𝑙𝑒𝑑𝑧̌𝑎, 𝐵𝑢𝑙𝑑𝑢𝑟𝑢 𝐷𝑎̄𝑟𝑧𝑘𝑜𝑝𝑖̄𝑏𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎, 𝐷𝑎̄𝑟𝑧𝑘𝑜𝑝𝑖̄𝑏𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢̄𝑡𝑠, 𝐴𝑔𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠𝑢𝑟𝑠𝑢 𝑢𝑛 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑘𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢̄𝑡𝑠, 𝑑𝑧𝑖̄𝑣𝑛𝑖𝑒𝑘𝑢 𝑣𝑒𝑠𝑒𝑙𝑖̄𝑏𝑎𝑠 𝑢𝑛 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑠 𝑧𝑖𝑛𝑎̄𝑡𝑛𝑖𝑠𝑘𝑎𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢̄𝑡𝑠 "𝐵𝐼𝑂𝑅", 𝐿𝑎𝑡𝑣𝑖𝑗𝑎𝑠 𝑉𝑎𝑙𝑠𝑡𝑠 𝑚𝑒𝑧̌𝑧𝑖𝑛𝑎̄𝑡𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢̄𝑡𝑠 "𝑆𝑖𝑙𝑎𝑣𝑎". 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑠 𝑛𝑜𝑣𝑒̄𝑟𝑡𝑒̄𝑗𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑢 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖 𝑠̌𝑎𝑗𝑜𝑠 𝑗𝑎𝑢𝑡𝑎̄𝑗𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑢𝑛 𝑝𝑖𝑒𝑛̧𝑒̄𝑚𝑎 𝑝𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑑𝑜𝑚𝑛𝑖𝑒𝑘𝑢.

𝐊𝐚𝐬 𝐢𝐫 𝐛𝐢𝐣𝐮𝐬̌𝐢 𝐠𝐫𝐮̄𝐭𝐚̄𝐤𝐢𝐞 𝐩𝐚̄𝐫𝐛𝐚𝐮𝐝𝐢̄𝐣𝐮𝐦𝐢 𝐤𝐚̄ 𝐩𝐚𝐝𝐨𝐦𝐧𝐢𝐞𝐤𝐚𝐦?

𝑉𝑖𝑠𝑙𝑎𝑖𝑘𝑖𝑒𝑡𝑖𝑙𝑝𝑖̄𝑔𝑎̄𝑘𝑎𝑖𝑠 𝑠̌𝑎𝑗𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑗𝑖𝑠 𝐴𝑢𝑔𝑠𝑡𝑠𝑘𝑜𝑙𝑢 𝑙𝑖𝑘𝑢𝑚𝑎 𝑔𝑟𝑜𝑧𝑖̄𝑗𝑢𝑚𝑢 𝑝𝑖𝑒𝑛̧𝑒𝑚𝑠̌𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑖𝑘𝑠, 𝑙𝑎𝑖 𝑖𝑒𝑣𝑖𝑒𝑠𝑡𝑢 𝐿𝑎𝑡𝑣𝑖𝑗𝑎𝑠 𝑎𝑢𝑔𝑠𝑡𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎̄𝑠 𝑐𝑖𝑡𝑢 𝑝𝑎̄𝑟𝑣𝑎𝑙𝑑𝑖̄𝑏𝑎𝑠 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑖, 𝑘𝑢𝑟 𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎̄𝑠 𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑒𝑑𝑟𝑖̄𝑏𝑎𝑠 𝑝𝑎̄𝑟𝑠𝑡𝑎̄𝑣𝑗𝑖 𝑛𝑜 𝑎̄𝑟𝑝𝑢𝑠𝑒𝑠, 𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑢𝑔𝑠𝑡𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑒𝑘𝑠̌𝑒̄𝑗𝑖𝑒 𝑝𝑎̄𝑟𝑠𝑡𝑎̄𝑣𝑗𝑖. 𝐺𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖̄𝑗𝑢𝑚𝑠, 𝑘𝑎 𝑍𝑀 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑎̄ 𝑖𝑧𝑔𝑙𝑖̄𝑡𝑖̄𝑏𝑎𝑖 𝑢𝑛 𝑧𝑖𝑛𝑎̄𝑡𝑛𝑒𝑖 𝑖𝑟 𝑖𝑧𝑑𝑒𝑣𝑖𝑒𝑠 𝑖𝑒𝑔𝑢̄𝑡 𝑖𝑒𝑣𝑒̄𝑟𝑜𝑗𝑎𝑚𝑢 𝑝𝑎𝑝𝑖𝑙𝑑𝑢 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑒̄𝑗𝑢𝑚𝑢 𝑆̌𝑜𝑔𝑎𝑑 𝑣𝑖𝑒𝑛 𝑎𝑟 𝑧𝑒𝑚𝑘𝑜𝑝𝑖̄𝑏𝑎𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑗𝑎𝑠 𝑙𝑒̄𝑚𝑢𝑚𝑖𝑒𝑚 𝑍𝑀 𝑖𝑧𝑔𝑙𝑖̄𝑡𝑖̄𝑏𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢̄𝑐𝑖𝑗𝑎̄𝑠 𝑖𝑒𝑔𝑢𝑙𝑑𝑎̄𝑚 𝑎𝑝𝑚𝑒̄𝑟𝑎𝑚 22 𝑚𝑖𝑙𝑗𝑜𝑛𝑢𝑠, 𝑡𝑖𝑒𝑘 𝑎𝑡𝑗𝑎𝑢𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑛𝑒 𝑡𝑖𝑘𝑎𝑖 𝑚𝑎̄𝑐𝑖̄𝑏𝑢 𝑢𝑛 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑗𝑢 𝑣𝑖𝑑𝑒, 𝑏𝑒𝑡 𝑎𝑟𝑖̄ 𝑘𝑟𝑖𝑒𝑡𝑛𝑖 𝑢𝑧𝑙𝑎𝑏𝑜𝑡𝑖 𝑠𝑎𝑑𝑧𝑖̄𝑣𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑠𝑡𝑎̄𝑘𝑙̧𝑖 𝑢𝑛 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑣𝑖𝑒𝑠𝑛𝑖̄𝑐𝑎𝑠, 𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑜𝑝𝑜𝑠̌𝑖𝑒 𝑛𝑜𝑧𝑎𝑟𝑢 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎̄𝑙𝑖𝑠𝑡𝑖 𝑣𝑎𝑟𝑒̄𝑡𝑢 𝑙𝑎𝑏𝑎̄𝑘 𝑎𝑝𝑔𝑢̄𝑡 𝑛𝑒𝑝𝑖𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠̌𝑎𝑚𝑎̄𝑠 𝑧𝑖𝑛𝑎̄𝑠̌𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑎𝑠𝑚𝑒𝑠. 𝑇𝑢𝑟𝑘𝑙𝑎̄𝑡 𝑣𝑒̄𝑙 𝑝𝑎𝑝𝑖𝑙𝑑𝑢 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑒̄𝑗𝑢𝑚𝑠 𝑖𝑒𝑔𝑢̄𝑡𝑠 𝑗𝑎𝑢𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑜𝑧𝑖̄𝑐𝑖𝑗𝑎𝑠 𝑖𝑧𝑣𝑒𝑖𝑑𝑒𝑖 𝑏𝑖𝑗𝑢𝑠̌𝑎̄ 𝑉𝑎𝑙𝑠𝑡𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎 𝐾𝑎̄𝑟𝑙̧𝑎 𝑈𝑙𝑚𝑎𝑛̧𝑎 𝑑𝑧𝑖𝑚𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑎̄𝑗𝑎̄𝑠 𝑢𝑛 𝑚𝑢𝑧𝑒𝑗𝑎̄, 𝑘𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑚𝑒̄𝑟 𝑖𝑟 𝑣𝑒̄𝑠𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑔𝑜𝑑𝑎 𝑗𝑎𝑢𝑡𝑎̄𝑗𝑢𝑚𝑠. 𝐿𝑎𝑖 𝑟𝑢𝑛𝑎̄ 𝑑𝑎𝑟𝑏𝑖 𝑢𝑛 𝑐𝑖𝑙𝑣𝑒̄𝑘𝑖 𝑝𝑎𝑠̌𝑖 𝑣𝑒̄𝑙𝑒̄𝑠̌𝑎𝑛𝑎̄𝑠 𝑖𝑧𝑑𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑎𝑣𝑢 𝑖𝑧𝑣𝑒̄𝑙𝑖, 𝑙𝑖̄𝑑𝑧 𝑎𝑟 𝑡𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑎𝑚 𝑢𝑧 𝑐𝑖𝑙𝑣𝑒̄𝑘𝑢 𝑎𝑡𝑏𝑎𝑙𝑠𝑡𝑢.

𝐊𝐚̄𝐝𝐚𝐬 𝐢𝐫 𝐬𝐚𝐣𝐮̄𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐚𝐠𝐚𝐝 𝐚𝐤𝐭𝐢̄𝐯𝐚𝐣𝐚̄ 𝐤𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧̧𝐚̄?
𝐴𝑘𝑡𝑖̄𝑣𝑎𝑗𝑎̄ 𝑘𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛̧𝑎̄ 𝑗𝑎̄𝑖𝑒𝑔𝑢𝑙𝑑𝑎 𝑔𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑢𝑑𝑧 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔̧𝑖𝑗𝑎𝑠, 𝑔𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑟𝑠𝑢, 𝑗𝑎̄𝑏𝑢̄𝑡 𝑔𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑧̌𝑖𝑠𝑜𝑟𝑎𝑚, 𝑔𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑎𝑚, 𝑖𝑑𝑒𝑗𝑢 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑎𝑚, 𝑔𝑎𝑛 𝑚𝑎̄𝑘𝑠𝑙𝑖𝑛𝑖𝑒𝑘𝑎𝑚. 𝑉𝑖𝑒𝑛𝑙𝑎𝑖𝑘𝑢𝑠 𝑠̌𝑎𝑗𝑎̄ 𝑙𝑎𝑖𝑘𝑎̄ 𝑛𝑒𝑘𝑢𝑟 𝑛𝑒𝑧𝑢̄𝑑 𝑛𝑒 𝑑𝑎𝑟𝑏𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑎̄𝑘𝑢𝑚𝑖, 𝑛𝑒 𝑐𝑖𝑡𝑖 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑎̄𝑘𝑢𝑚𝑖, 𝑏𝑒𝑡 𝑙𝑎𝑖𝑘𝑢 𝑛𝑒𝑣𝑖𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑙𝑎̄𝑡 𝑎𝑟𝑖̄ 𝑛𝑒𝑑𝑜𝑑. 𝐽𝑎̄𝑎𝑡𝑧𝑖̄𝑠𝑡, 𝑘𝑎 𝑑𝑎𝑢𝑑𝑧 𝑗𝑎̄𝑑𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑧 𝑚𝑖𝑒𝑔𝑎 𝑟𝑒̄𝑘̧𝑖𝑛𝑎, 𝑡𝑖𝑒𝑠̌𝑖 𝑡𝑎̄𝑝𝑒̄𝑐 𝑙𝑎𝑖𝑘𝑎 𝑧𝑖𝑛̧𝑎̄ 𝑔𝑟𝑖𝑏𝑒̄𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑖𝑟𝑎̄𝑘 𝑙𝑎𝑖𝑘𝑎 𝑚𝑖𝑒𝑔𝑎𝑚.

𝐕𝐚𝐢 𝐚𝐭𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐤𝐚̄𝐝𝐮𝐬 𝐬𝐩𝐢𝐥𝐠𝐭𝐚̄𝐤𝐨𝐬 𝐛𝐫𝐢̄𝐳̌𝐮𝐬 𝐤𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧̧𝐚𝐬 𝐥𝐚𝐢𝐤𝐚̄?
𝐾𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛̧𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑖𝑘𝑎̄ 𝑛𝑎𝑣 𝑑𝑖𝑣𝑢 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑎̄𝑑𝑢 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑢, 𝑘𝑎𝑡𝑟𝑢 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑢 𝑗𝑎̄𝑑𝑎𝑟𝑎 𝑘𝑎𝑠 𝑐𝑖𝑡𝑠, 𝑠𝑎̄𝑘𝑜𝑡 𝑛𝑜 𝑏𝑢𝑘𝑙𝑒𝑡𝑢 𝑚𝑒̄𝑡𝑎̄𝑠̌𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑠𝑙𝑒̄𝑔𝑡𝑎̄𝑠 𝑘𝑎̄𝑝𝑛̧𝑢 𝑡𝑒𝑙𝑝𝑎̄𝑠 𝑢𝑛 𝑏𝑒𝑖𝑑𝑧𝑜𝑡 𝑎𝑟 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜 𝑓𝑖𝑙𝑚𝑒̄𝑠̌𝑎𝑛𝑢 𝑢𝑛 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒̄𝑠̌𝑎𝑛𝑢 𝑣𝑎𝑖 𝑐𝑖𝑡𝑢 𝑣𝑖𝑧𝑢𝑎̄𝑙𝑢 𝑢𝑛 𝑟𝑎𝑘𝑠𝑡𝑢 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎̄𝑙𝑢 𝑔𝑎𝑡𝑎𝑣𝑜𝑠̌𝑎𝑛𝑢.
𝐸𝑠𝑚𝑢 𝑍𝑒𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑔𝑠. 𝑇𝑎̄𝑝𝑒̄𝑐 𝑢𝑧𝑟𝑒𝑖𝑧 𝑝𝑒̄𝑐14. 𝑆𝑎𝑒𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑣𝑒̄𝑙𝑒̄𝑠̌𝑎𝑛𝑎̄𝑚 𝑍𝑒𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑑𝑧𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑠𝑡𝑎̄𝑣𝑎̄ 𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑙𝑖̄𝑠̌𝑜𝑠 “𝑁𝐴𝑀𝐸𝐽𝑆” 𝑚𝑎̄𝑐𝑖̄𝑏𝑎̄𝑠. 𝑇𝑎̄𝑝𝑒̄𝑐 𝑖̄𝑠𝑡𝑖 𝑙𝑎𝑖𝑘𝑎 𝑎𝑡𝑝𝑢̄𝑡𝑎𝑖 𝑙𝑖̄𝑑𝑧 𝑎𝑟 𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑏𝑢̄𝑠 𝑎𝑟𝑖̄ 𝑝𝑒̄𝑐 𝑣𝑒̄𝑙𝑒̄𝑠̌𝑎𝑛𝑎̄𝑚. 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑖̄𝑠̌𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑔𝑢̄𝑡 𝑣𝑖𝑠𝑢𝑠 𝑠𝑝𝑒̄𝑘𝑢𝑠 𝑛𝑎̄𝑘𝑎𝑚𝑎𝑗𝑎̄ 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑎̄ 𝑝𝑒̄𝑐 𝑣𝑒̄𝑙𝑒̄𝑠̌𝑎𝑛𝑎̄𝑚.
𝐿𝑒𝑝𝑜𝑗𝑜𝑠 𝑎𝑟 𝑠𝑖𝑒𝑣𝑢 Marija Luīze Ratniece. 𝑀𝑒̄𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑘𝑎̄𝑚𝑖𝑒𝑠 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎̄𝑙𝑎𝑗𝑎̄ 𝑎𝑝𝑣𝑖𝑒𝑛𝑖̄𝑏𝑎̄ 𝑢𝑛 𝑚𝑎𝑛 𝑖𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑒𝑘𝑠, 𝑘𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑘𝑜𝑝𝑎̄ 𝑠̌𝑜𝑏𝑟𝑖̄𝑑 𝑖𝑒𝑡 𝑠̌𝑜 𝑐𝑒𝑙̧𝑢, 𝑗𝑜 𝑎𝑏𝑖 𝑘𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑒̄𝑗𝑎𝑚 𝑅𝑖̄𝑔𝑎𝑠 𝑣𝑒̄𝑙𝑒̄𝑠̌𝑎𝑛𝑢 𝑎𝑝𝑔𝑎𝑏𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑘𝑠𝑡𝑎̄.

𝐊𝐨 𝐧𝐨𝐯𝐞̄𝐥𝐚𝐭 𝐦𝐮𝐦𝐬 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐞𝐦 𝐬̌𝐚𝐣𝐚̄ 𝐬𝐚𝐫𝐞𝐳̌𝐠̧𝐢̄𝐭𝐚𝐣𝐚̄ 𝐮𝐧 𝐚𝐭𝐛𝐢𝐥𝐝𝐢̄𝐠𝐚̄𝐦 𝐢𝐳𝐯𝐞̄𝐥𝐞̄𝐦 𝐩𝐢𝐞𝐩𝐢𝐥𝐝𝐢̄𝐭𝐚𝐣𝐚̄ 𝐥𝐚𝐢𝐤𝐚̄?

𝐿𝑎𝑖 𝑙𝑎𝑏𝑖 𝑘𝑙𝑎̄𝑗𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑒𝑚 𝑙𝑎𝑏𝑖𝑒𝑚 𝑐𝑖𝑙𝑣𝑒̄𝑘𝑖𝑒𝑚 𝑛𝑒𝑎𝑡𝑘𝑎𝑟𝑖̄𝑔𝑖 𝑛𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑗𝑎̄𝑚 𝑣𝑎𝑖 𝑣𝑖𝑒𝑡𝑎̄𝑚 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑘𝑠𝑡𝑜𝑠.

Cieņā,
Edvards Ratnieks