Ar vienbalsīgu LLU SP pārstāvju atbalstu par LSA prezidentu atkārtoti ievēl Edvardu Ratnieku

6589b5_ea2b31aa8d104c839a1a1ac5d88502b3.jpg_650

19.martā Latvijas Studentu apvienības (LSA) 16. Kongresā Rīgas Stradiņa universitātē ar 144 studentu pašpārvalžu (SP) delegātu, tostarp vienbalsīgu astoņu LLU SP pārstāvju atbalstu prezidenta amatā atkārtoti ievēlēts Latvijas Universitātes students Edvards Ratnieks.

Uz ikgadējo LSA augstākās lēmējinstitūcijas sēdi bija sapulcējušies 157 Latvijas augstskolu studējošo pašpārvalžu studenti. "LLU SP dalība kongresā bija ļoti svarīga, jo mūsu delegātiem bija iespēja pieņemt nopietnus lēmumus, kas skar kā LLU, tā visas Latvijas studentus. Tika apstiprinātas vadlīnijas, kas iezīmē apvienības darbības politiku šim gadam, statūtu grozījumi, kā arī pieņemts budžets, nosakot mūsu biedra naudas apmēru," stāsta LLU SP vadītājs Juris Metums.

Atklājot Kongresu, E. Ratnieks sniedza ziņojumu par LSA darbību 2010.gadā, īpaši atzīmējot priekšlikumu augstākās izglītības likumprojektam izstrādi, pārrunas ar bankām par studentu kreditēšanas mehānismu uzlabošanu un paveikto darbu pie tā, lai netiktu samazināts izglītības nozarei piešķiramā budžeta finansējuma apjoms.

Izvirzīti pieci LSA galvenie darbības virzieni 2011. gadā - augstākās izglītības kvalitāte un sociālā dimensija, studentu kustības stiprināšana, augstākās izglītības finansējums un reformas.

"LSA ir nopietna politiska organizācija, kas pārstāv Latvijas studentu vairākumu. LLU SP ir mandāti gan apvienības domē, gan kongresā. Ir grūti un pat neiespējami cīnīties par mūsu augstskolas studentu tiesībām valstiskā līmenī, ja to dara tik neliela vienība kā pašpārvalde. Savukārt, ja viedokli pauž LSA, tas liek uzsākt diskusiju un arī respektēt studējošo intereses," atzīst J.Metums.

Pasākumā LLU SP pārstāvji piedalījās arī pieredzes apmaiņā ar jauniešiem no citām Latvijas augstskolām. "Ļoti vērtīgi bija iesaistīties sarunās ar dažādu augstskolu pašpārvalžu aktīvistiem. Tika gūtas daudz jaunas idejas un izveidoti kontakti, kas noderēs mūsu turpmākajā darbībā," atklāj aizvadītajā LLU SP domes sēdē ievēlētais vadītāja vietnieks Edvīns Grīslis.

9. aprīlī, plkst. 10 (vieta tiks precizēta) noritēs kārtējā apvienības domes sēde, kurā notiks LSA valdes vēlēšanas. Uz jebkuru valdes amatu var kandidēt ikviens Latvijas augstskolu students. Amatu apraksti un sīkāka informācija pieejama LSA mājas lapā.

Latvijas Studentu apvienība pārstāv visu Latvijā studējošo intereses gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā un ir nozīmīgs augstākās izglītības politikas veidotāju partneris.

Raksta autors: Ilvija Gaidukoviča, "LLU"

Raksts: LLU.lv

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *